Technologické vybavenie

Technologické vybavenie firmy Polyston s.r.o. zodpovedá náročnosti a komplexnosti výrobného procesu materiálu POLYSTON solid surface a tiež požiadavkám na presné opracovanie plošných materiálov externých dodávateľov na finálny produkt - pracovnú dosku.

Na samotnom počiatku výrobného procesu materiálu POLYSTON solid surface je výroba farebného granulátu so súbežnou prípravou potrebných foriem na odlievanie nielen rovných dosiek, ale aj všetkých detailov pracovných a umývadlových dosiek – predných a zadných líšt, drezov, umývadiel alebo vaničiek. Nevyhnutnosť odlievať všetky prvky do foriem vychádza z vynikajúcich mechanických vlastností materiálu POLYSTON solid surface – jeho tvrdosť neumožňuje tvarovať akékoľvek prvky lisovaním alebo pôsobením tepla, tak ako to dokáže robiť konkurencia so svojimi podstatne mäkšími materiálmi.

Farebný granulát sa v automatizovaných zmiešavacích zariadeniach presne podľa stanovenej a počítačom riadenej receptúry zmieša so živicou a touto masou sa vyplnia pripravené formy. Tu už dostáva výrobok svoj základný tvar, z ktorého sa nasledujúcimi pracovnými operáciami vytvára finálna pracovná alebo umývadlová doska.

Odliatky sa v počiatočnej fáze opracovávajú na najmodernejších automatizovaných CNC zariadeniach a postupne prechádzajú rukami skúsených pracovníkov, ktorí dávajú pracovnej doske trpezlivou a precíznou ručnou prácou - konečný tvar. 

Automatizované CNC sa používam aj na rezanie keramických a kamenných dosiek externých dodávateľov podľa požiadaviek našich zákazníkov.  

Individuálna výroba každej pracovnej dosky si vyžaduje presné zameranie na mieste montáže u zákazníka. Dnes už je ťažko predstaviteľné meranie skladacím dreveným metrom, nevyhnutnosťou je použitie meracieho zariadenia, ktoré dokáže dokonale a presne zoskenovať budúce umiestnenie pracovnej dosky. My používame prístroj Proliner-8, fungujúceho na princípe 3D digititalizácie.