Laboratóriá sú prostredím, ktoré svojimi špecifickými podmienkami pre fungovanie potrebujú špeciálne materiály. Firma Polyston s.r.o. bola oslovená pre spoluprácu na viacerých projektoch kvôli materiálu umelý kameň Polyston solid surface™. Ako jeden z mála materiálov spĺňa prísne kritériá podliehajúce normám a funkciám laboratórií. Jeho antibakteriálnosť, neporéznosť, nenasiakavosť, homogénnosť a samozhášavosť sú výnimočnými vlastnosťami, ktoré umelý kameň Polyston solid surface™ predurčujú pre vysoký štandard používania.