Gastronómia je segmentom, ktorý je veľmi náročný na použité materiály kvôli prísnym normám a špecifikám, ktoré musia produkty nachádzajúce sa v danom prostredí spĺňať. Firma Polyston s.r.o. produkuje a spracováva materiály, ktoré tieto normy spĺňajú a poskytujú užívateľom pridanú hodnotu prostredníctvom svojich výnimočných vlastností. Umelý kameň Polyston solid surface™ výrazne prevyšuje ostatné materiály možnosťou pretavenia svojich vlastností do funkčného produktu. Práve tento materiál bol pre svoju výnimočnosť aplikovaný v niekoľkých úspešne realizovaných projektoch v danom segmente.

 

Realizácie